Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat
Odwiedź stronę:

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pragniemy poinformować:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KŁOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, 41-808 ZABRZE, UL. PIEKARNICZA 5, NIP: 954 274 28 72, REGON: 243237053,
 • cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są zależne od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: w przypadku rekrutacji będzie to Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji, w przypadku obsługi Pani/Pana zapytania – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a już po zawarciu umowy właściwe regulacje zawarte w umowie i ciążące na nas obowiązki prawne,
 • Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do celu przetwarzania: w przypadku przesłania CV do zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku udzielania informacji o naszych usługach, przygotowania i negocjowania oferty do 6 miesięcy po zakończeniu tego procesu, a w przypadku zatrudnienia, świadczenia usług lub dokonania przez nas zakupu zgodnie z okresem określonym w umowie lub we właściwych regulacjach prawnych jak ustawowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów sprzedaży i zakupów lub okres gwarancyjny,
 • pragniemy podkreślić, że nie gromadzimy o Pani/Panu informacji ponad te, które zostały nam przekazane w trakcie obsługi Pani/Pana zgłoszeń i zapytań osobiście lub przez Pani/Pana przełożonych i/lub współpracowników lub ponad te, które są wymagane do zawarcia umowy, jej prawidłowej realizacji oraz udokumentowania,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi zaufani kontrahenci: partnerzy biznesowi (kancelaria prawna, kancelaria podatkowa, firmy zajmujące się obsługą informatyczną oraz obsługą biura), dostawcy usług jak dostawcy wykorzystywanych przez nas rozwiązań chmurowych (hostingu poczty, oprogramowania biurowego i biznesowego) oraz podwykonawcy (w tym osoby współpracujące z nami w oparciu o umowy B2B), jednak ewentualne przekazywanie Państwa danych osobowych będzie związane wyłącznie z naszą bieżącą działalnością i przyjętymi przez nas metodami pracy, obsługą Państwa zapytań, świadczeniem usług lub zatrudnieniem, a odbiorcy Pani/Pana danych osobowych nie otrzymują zgody na wykorzystywanie powierzonych do przetwarzania danych dla własnych celów. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również podmioty i instytucje, którym dane są przekazywane ze względu na ciążące na nas obowiązki prawne lub jest to wymagane do prawidłowej realizacji umów (np. urzędy skarbowe, ZUS, podmioty, do których delegujemy pracowników),
 • stosując środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienie odpowiedniej ochrony Pani/Pana danych osobowych dbamy również o to, aby naszymi kontrahentami (zwłaszcza podmiotami, którym powierzamy ewentualne przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych) były wyłącznie podmioty, mogące zapewnić wymagany przez nas poziom bezpieczeństwa informacji i zadeklarować działanie zgodne z RODO,
 • Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 • na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki cookies i narzędzia pozwalające nam oceniać m.in. zachowanie użytkowników na stronach oraz analizować źródła ich odwiedzin (Google Analitycs, Google Webmasters), jednak analizy te mają charakter zbiorczy i anonimowy oraz nie służą celom marketingowym, takim jak: remarketing czy wyświetlanie na naszych stronach treści dopasowanych do preferencji użytkownika,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji Pani/Pana praw prosimy o kontakt mailowy na adres: ochronadanych@piekarniaklos.pl, tel. 32 810-12-34
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być: dobrowolne (w kontaktach biznesowych, w procesie ofertowania), wymagane przepisami prawa (w celu zawarcia umowy i jej pełnej realizacji) lub dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania czynności, w ramach których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (jak uczestniczenie w procesie rekrutacji).